ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України
12 квітня 2001 № 947

 

ПОЛОЖЕННЯ
про визначення вітрильних плавзасобів як
спортивних вітрильних суден та порядок їх обліку

1. Загальні положення

  1.1 Це Положення розроблено відповідно до пункту 29 Положення про Державний Комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2000 року № 740, і договору, укладеного між Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України (далі - Комітет) та Вітрильною федерацією України (далі - ВФУ).

  1.2. Спортивним судном є такий плавзасіб, який відповідає вимогам спеціальних правил побудови та безпеки експлуатації, обслуговується у часі плавання спеціально підготовленими особами (екіпажем), використовується лише для занять спортом і не використовується для комерційних перевезень вантажів та пасажирів.

  1.3. Дія цього Положення поширюється тільки на спортивні вітрильні судна, які використовуються у вітрильному спорті – яхти, незалежно від їх підпорядкованості і форми власності.

  1.4. Спортивні яхти поділяються на перегонові і крейсерсько-перегонові.

  Перегонова яхта – це яхта, яка використовується для учбово-тренувальних занять та участі в змаганнях на спеціально виділеній для цього акваторії в умовах обслуговування спортивних заходів допоміжними суднами та іншими засобами щодо безпеки.

  Крейсерсько-перегонова яхта – це яхта, яка використовується для учбово-тренувальних занять, у тому числі в автономних плаваннях, та участі в змаганнях на морі або внутрішніх водних шляхах із значним віддаленням від місць базування та схову.

  1.5. Документом, який засвідчує, що судно визначене як спортивне, є “Свідоцтво спортивного вітрильного судна” (далі – Свідоцтво) затвердженого Комітетом зразка.

2. Порядок визначення вітрильних суден (яхт) як спортивних та їх облік

2.1 Визначення крейсерсько-перегонових яхт як спортивних та їх облік здійснює, за поданням ВФУ, комісія з обліку спортивних яхт Комітету (далі – комісія Комітету), яка створюється наказом Комітету. До складу комісії Комітету залучаються фахівці за поданням ВФУ. Комісія Комітету видає Свідоцтва на крейсерсько-перегонові яхти.

2.2. Визначення перегонових яхт як спортивних та їх облік здійснюють, за поданням регіональних федерацій вітрильного спорту, комісії управлінь з питань молоді, спорту та туризму обласних або міських державних адміністрації (далі – регіональні комісії) до складу яких залучаються фахівці за поданням регіональних федерацій вітрильного спорту. Регіональні комісії видають Свідоцтва на перегонові яхти.

2.3. Для визначення крейсерсько-перегонової яхти як спортивної та одержання Свідоцтва власник яхти, якщо він є фізичною особою, або офіційний представник власника (капітан), якщо власник є юридичною особою, подає до комісії Комітету заяву, у якій засвідчує, що яхта буде використовуватися лише для занять спортом і не використовуватиметься для комерційних перевезень вантажів та пасажирів. До заяви додаються документи:

копія документа, який засвідчує право власності;
документ, завірений у встановленому порядку, про повноваження офіційно представляти власника (якщо власник є юридичною особою);
подання президії ВФУ;копія вимірювального свідоцтва.

2.4. Для визначення перегонової яхти як спортивної та одержання Свідоцтва власник яхти, якщо він є фізичною особою, або офіційний представник власника, якщо власник є юридичною особою, подає до регіональної комісії про це заяву. До заяви додаються документи:

копія документа, який засвідчує право власності;
документ, завірений у встановленому порядку, про повноваження офіційно представляти власника (якщо власник є юридичною особою);
подання регіональної федерації;
копія вимірювального свідоцтва або сертифіката.

2.5. У разі визнання комісією Комітету або регіональною комісією яхти спортивною усі відомості про яхту заносяться до Реєстру спортивних вітрильних суден України (далі – Реєстр) і власнику яхти видається Свідоцтво.

2.6. Реєстр складається з розділів для крейсерсько-перегонових яхт та перегонових яхт окремо для кожного класу.

Реєстр ведеться у двох формах – електронній та на папері.

2.7. У разі зміни відомостей про яхту, яхта підлягає переобліку і до заяви із зазначенням причин додаються документи згідно з вимогами пунктів 2.3 або 2.4 разом із довідкою від юридичного суб’єкта ВФУ (регіональної федерації або яхт-клубу базування) про участь яхти у змаганнях протягом попереднього спортивного сезону.

2.8. Яхта може бути вилученою з Реєстру, у тому числі тимчасово.
Вилучення яхти з Реєстру здійснюється у разі:

втрати крейсерсько-перегоновою яхтою права плавання під Державним прапором України;
загибелі яхти або зникнення її безвісті;
визначення яхти не придатною для подальшої експлуатації за спортивним призначенням;
використання яхти не за призначенням відповідно вимог пункту 1.2;
заяви власника.

Тимчасове вилучення яхти з Реєстру здійснюється на підставі заяви власника в разі тимчасового припинення яхтою спортивної діяльності.

2.9. У разі вилучення яхти з Реєстру документи, які є підставою для її реєстрації, зберігаються комісією протягом трьох років.

Документи, одержані від власника яхти про тимчасове вилучення її з Реєстру, зберігаються комісією протягом терміну, указаного власником.

2.10. Відповідальність за додержання вимог пункту 1.2 щодо використання яхти несе власник.

3. Робота комісій з визначення та обліку спортивних яхт

3.1. Завданням комісії Комітету та регіональних комісій є визначення відповідності суден вимогам пунктів 1.2, 1.4 цього Положення за наданими відповідними документами, облік таких суден шляхом занесення їх до Реєстру та видача ім Свідоцтв.

3.2. Робота комісій регламентується окремим положенням Комітету.

3.4. Комісії приймають та розглядають заяви і документи з 1 січня до 30 березня кожного року. Розгляд документів в інші терміни може бути зроблений як виняток, якщо таку необхідність обгрунтує у заяві власник (новопобудована яхта, зміна власника, місця базування або інших відомостей, які заносяться до Реєстру).

Комісії повинні в двотижневий термін розглянути документи на представлену яхту.

3.4. Регіональні комісії до 31.12 кожного року подають до комісії Комытету списки яхт, узятих на облік або вилучених з обліку в поточному році, з розподілом за класами.

Ю.О.Воронцов
Начальник відділу водних та
прикладних видів спорту